Titels en afkortingen

 

Wellicht heeft u naar de showresultaten gekeken en vraagt u zich af wat in hemelsnaam al die afkortingen betekenen. 

Wij zullen proberen hier kort een antwoordt op te geven.

 

NB. Dit zijn de regels van de Nederlandse onafhankelijke verenigingen die bij het NOKK aangesloten zijn. De fife-verenigingen (Mundikat en Felikat) hebben soortgelijke regels, maar kunnen op bepaalde onderdelen enigszins afwijken.

 


Katten worden altijd per ras, geslacht, kleur en klasse (leeftijdsklasse voor kittens en titelklasse voor katten ouder dan 10 maanden) ingedeeld.


Behaald kan worden:

Afkorting

Betekenis

Uitleg

U Uitmuntend of Excellent het kitten/de kat is geschikt voor de show èn fok.
ZG Zeer Goed het kitten/de kat is niet geschikt voor de show, en eventueel geschikt voor de fok met een Uitmuntende partner.
G Goed

het kitten/de kat is niet geschikt voor de show of fok.


In alle klassen is “Uitmuntend” (of “Excellent”) de hoogste kwalificatie die kan worden behaald. Indien er meer katten in één klasse “Uitmuntend” hebben behaald, wordt aan deze dieren een rangorde gegeven met de kwalificatie U1, U2, U3 enz.

Of indien de keurmeester “Excellent” gebruikt: Exc 1, Exc 2, Exc 3 etc.

Aan de kat met U1 kan daarnaast nog een titelcertificaat (titelaantekening, titelpunt of hoe men het wilt noemen) worden verleend.

De keurmeester is niet verplicht deze uit te geven aan de kat met U1 als hij/zij van mening is dat de betreffende kat wel uitmuntend is, maar niet gekwalificeerd voor de titel, dit heet ‘U1, zonder titel’.

Geen certificaat wordt verleend aan niet erkende rassen/variëteiten en aan dieren jonger dan 10 maanden.


NB: Een hogere, volgende titel kan alleen behaald worden wanneer een kat aan de vereisten voor het behalen van de lagere titel voldaan heeft.


Kittens:

Een kitten kan vanaf de leeftijd van 13 weken geshowd worden in de nestklasse (met minimaal 2 nestgenoten) of in de kittenklasse (alleen). 

De klassen voor de kittens (alleen) zijn als volgt:

  • Klasse 3-6 maanden

  • Klasse 6-10 maanden

Wanneer er meerdere kittens van 1 ras, geslacht en kleur in dezelfde klasse zitten, wordt er door de keurmeester een rangorde gemaakt.

Het beste kitten wordt dan U1 of Exc 1, het tweede kitten U2 of Exc 2. etc.

Indien er teveel kittens in dezelfde klasse aanwezig zijn, kan een keurmeester na bijvoorbeeld U1 t/m U4 verder alleen een U uitdelen.

NB: Wanneer kittens onder de leeftijd van 10 maanden gecastreerd zijn, moeten zij gewoon in de leeftijdsklasse voor kittens uitkomen waarbinnen zij vallen. Pas op de leeftijd van 10 maanden vallen zij onder de castratenklasse.

Katten ouder dan 10 maanden:

Een kat ouder dan 10 maanden moet eerst de U1 behalen om in aanmerking te komen voor zijn/haar titelaantekening.

De beste kat wordt dan U1 of Exc 1, de tweede U2 of Exc 2. etc.

Indien er teveel katten in dezelfde klasse aanwezig zijn, kan een keurmeester na bijvoorbeeld U1 t/m U4 verder alleen een U uitdelen.

 

Titelaantekening

Verklaring afkorting

Klasse

Uitleg

Ongecastreerd (open)

CAC

Certificat d’Aptitude de Championnat

Open klasse

(CAC)

Kan verkregen worden door katten in deze klasse die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie CAC’s in dezelfde variëteit heeft behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Kampioen (CH.)

CACIB

Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté

Kampioensklasse

(CACIB)

Kan verkregen worden door katten in deze klasse die de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Kampioen zijn. Een kat die drie CACIB’s in dezelfde variëteit in tenminste twee verschillende landen behaald bij minstens twee verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Internationaal Kampioen (INT.CH.)

CAGCI

Certificat d’Aptitude au Grand Champion International

Internationaal Kampioensklasse

(CAGCI)

Kan verkregen worden door katten in deze klasse die de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Internationaal Kampioen zijn. Een kat die drie CAGCI’s in dezelfde variëteit in tenminste twee verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Groot Internationaal Kampioen (GR.INT.CH.)

CACE

Certificat d’Aptitude au Champion d’Europe

Groot Internationaal Kampioensklasse

(CACE)

Kan verkregen worden door katten in deze klasse die de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Groot Internationaal Kampioen zijn. Een kat die drie CACE’s in dezelfde variëteit behaald, in tenminste drie verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Europees Kampioen (EUR.CH.)

CAGCE

Certificat d’Aptitude au Grand Champion d’Europe

Europees Kampioensklasse

(CAGCE)

Kan verkregen worden door katten die in deze klasse de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Europees Kampioen zijn. Een kat die vier CAGCE’s in dezelfde variëteit behaald, in tenminste vier verschillende landen bij vier verschillende keurmeesters, op 4 verschillende shows, heeft recht op de titel Groot Europees Kampioen (GR.EUR.CH.)

Ereklasse - Ereklasse (U1) Katten van alle rassen die de titel Europees Kampioen/Europees Premior of hoger behaald hebben, kunnen onderling strijden voor de titel Beste Ereklasse Langhaar, Halflanghaar of Korthaar. Daarvan wordt dan ook een Beste Ereklasse gekozen. Sommige verenigingen laten ook al Gr.Int.Ch./Gr.Int.Pr.-katten in deze klasse toe.
Gecastreerd

CAP

Certificat d’Aptitude au Prémior

Castratenklasse

(CAP)

Kan verkregen worden door katten die in deze klasse die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie CAP’s in dezelfde variëteit behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Premior (PR.)

CAPIB

Certificat d’Aptitude au Prémior International de Beauté

Premiorenklasse

(CAPIB)

Kan verkregen worden door katten die in deze klasse de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Premior zijn. Een kat die drie CAPIB’s in dezelfde variëteit, in tenminste twee verschillende landen behaald bij minstens twee verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Internationaal Premior (INT.PR.)

CAGPI

Certificat d’Aptitude au Grand Premior International

Internationaal Premiorenklasse

(CAGPI)

Kan verkregen worden door katten die in deze klasse de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Internationaal Premior zijn. Een kat die drie CAGPI’s in dezelfde variëteit, in tenminste twee verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Groot Internationaal Premior (GR.INT.PR)

CAPE

Certificat d’Aptitude au Premior d’Europe

Groot Internationaal Premiorenklasse

(CAPE)

Kan verkregen worden door katten die in deze klasse de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Groot Internationaal Premior zijn. Een kat die drie CAPE’s in dezelfde variëteit, in tenminste drie verschillende landen behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende shows, heeft recht op de titel Europees Premior (EUR.PR.)

CAGPE

Certificat d’Aptitude au Grand Premior d’Europe

Europees Premiorenklasse

(CAGPE)

Kan verkregen worden door katten die in deze klasse de kwalificatie U1 hebben behaald en inmiddels Europees Premior zijn. Een kat die vier CAGPE’s in dezelfde variëteit, in tenminste vier verschillende landen behaald bij vier verschillende keurmeesters, op 4 verschillende shows, heeft recht op de titel Groot Europees Premior (GR.EUR.PR.)

Ereklasse - Ereklasse (U1) Katten van alle rassen die de titel Europees Kampioen/ Europees Premior of hoger behaald hebben, kunnen onderling strijden voor de titel Beste Ereklasse Langhaar, Halflanghaar of Korthaar. Daarvan wordt dan ook een Beste Ereklasse gekozen. Sommige verenigingen laten ook al Gr. Int.Ch./Gr.Int.Pr.-katten in deze klasse toe.

NB: wanneer een kat ongecastreerd meerdere titels behaald heeft, blijft de hoogste behaalde titel na castratie bestaan, maar wilt men verder showen dan moet de kat wel opnieuw in de castratenklasse starten.

Dus een Groot Internationaal Kampioen, start na castratie in de castratenklasse voor zijn CAP’s en kan dan eventueel verder geshowd worden.

Indien de kat het daar tot Europees Premior schopt is hij/zij: Groot Internationaal Kampioen én Europees Premior (GR. INT. CH. én EUR. PR.). De kat mag deze titels of de afkortingen daarvan voor zijn/haar naam dragen (dit ziet men dan ook terug op stambomen van nakomelingen).


Extra te behalen:

Naast de titelcertificaten kunnen de katten ook extra prijzen winnen.

BIV = Best in variëteit.

Beste van je ras in een bepaalde kleur.

Veelal bepaald over een minimum van 3 of 5 katten (afhankelijk van vereniging). Wanneer er niet genoeg katten van een ras in een bepaalde kleur aanwezig zijn op de show (of wanneer de keurmeester voor bepaalde kleurslagen geen BIV uit wilt reiken), mag de keurmeester een aantal kleurslagen samenvoegen.

Indien het een klein ras betreft, betekent een ‘BIV’: Beste van je ras.

Kan alleen behaald worden wanneer een kat U1 behaald heeft (dus kittens U1 en indien ouder dan 10 maanden U1 + titelpunt).

Katten die bijvoorbeeld U3 worden of waarvan de titelpunt ingehouden wordt doen automatisch niet meer voor de BIV.

De BIV is leeftijdsklasse-, geslachts-, en titelklasse-overstijgend. Dit betekent dat voor de BIV bijvoorbeeld een blauwe poes van 5 maanden, een blauwe kastraat kater en een blauwe poes in de Europaklasse tegen over elkaar kunnen staan.

Wanneer er heel veel katten van éénzelfde kleur aanwezig zijn, kan er een splitsing gemaakt worden.

Bijv. BIV BKH Blauw kittens én BIV BKH Blauw volwassenen. Óf BIV BKH chocolate hoge titels én BIV BKH chocolate lage titels.


BIS = Best in Show.

Een keurmeester mag van elke klasse die hij/zij keurt een kat nomineren voor BIS. Van alle keurmeesters worden deze genomineerde of voorgedragen katten naast elkaar gezet en besluiten deze keurmeesters gezamenlijk middels stemming wie van de katten zij het beste vinden. Deze kat wordt dan BIS. Dit gebeurt voor elke categorie (Korthaar, Halflanghaar en Langhaar).

Kan alleen behaald worden wanneer een kat U1 behaald heeft (dus kittens U1 en indien ouder dan 10 maanden U1 + titelpunt).

Katten die bijvoorbeeld U3 worden doen automatisch niet meer voor de BIS.

De klassen zijn:

  • 3-6 maanden kitten poes

  • 3-6 maanden kitten kater

  • 6-10 maanden kitten poes

  • 6-10 maanden kitten kater

  • Open poes

  • Open kater

  • Gecastreerde poes

  • Gecastreerde kater


NB: wanneer een kat wel voorgedragen is door een keurmeester voor BIS, maar het in de uiteindelijke verkiezing niet wint, noemt men dat: Voorgedragen Best in Show (VBIS) of Genomineerd Best in Show (NBIS).


BOB = Best of Best.

Van alle BIS-katten binnen een categorie wordt weer een beste gekozen.

Deze kat is dan BOB Korthaar, BOB Halflanghaar óf BOB Langhaar.


BOA = Best Over All.

De drie BOB-katten worden naast elkaar gezet en er wordt gekozen wie van hun de beste kat van de show is.


Indien er een rasspecial op een show gehouden wordt, wordt het ras waar de special voor gehouden wordt buiten de algemene All Breed (alle rassen) –keuringen gehouden. Het ras heeft dan een eigen Best in Show en Best Of Best verkiezing. De BOB uit deze special doet dan wel mee aan de BOA All Breed-verkiezing (hoewel dit niet bij alle verenigingen geldt).